نشست علمی مشترک گروه فلسفه و گروه روانشناسی

نشست علمی مشترک گروه فلسفه و گروه روانشناسی با عنوان «تحول اختیار در روانشناسی و فلسفه» روز چهارشنبه 5/9/93بعد ازنماز مغرب و عشا در طبقه چهارم موسسه سالن اندیشه با حضور اعضای هیئت علمی دو گروه و با سخنزانی آقایان استاد میرسپاه و استاد بشیری برگزار می شود.