مواد و منابع آزمون کارشناسی ارشد « فلسفه عام » 1402

رديف

نام درس

ضريب

منابع

1

فلسفه اسلامي میانه

3

نهایه الحکمه (علامه طباطبایی)

2

معرفت‌شناسی دینی

3

درآمدی برمعرفت‌شناسی دینی و مبانی معرفت‌دینی(استاد حسین‌زاده)

3

منطق

2

منطق پیشرفته (استاد سلیمانی)

4

معرفت شناسي

3

معرفت‌شناسی(استاد حسین‌زاده)

5

فلسفه غرب

2

درآمدی بر تاریخ فلسفه غرب، ج 1 (دکتر فنایی)

 

ضمیمهاندازه
1402.pdf217.75 کیلو بایت