برگزاری دوره دانش افزایی روش تدریس در قم

 

گروه فلسفه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)  با همکاری مرکز تخصصی  فلسفه(مجمع عالی حکمت) دوره ای در شهر مقدس قم با عنوان دانش افزایی روش تدریس از تاریخ شبه 31 مرداد  لغایت دوم شهریور در ساختمان مرکز آموزش تخصصی فلسفه واقع در خیابان باجک برگزار کرد.