برگزاری نشست علمی « اگزیستانسیالیسم و اهمیت آن در تفکر دینی معاصر »

به همت گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی نشست علمی « اگزیستانسیالیسم و اهمیت آن در تفکر دینی معاصر » برگزار شد.

 این نشست علمی، چهار شنبه نهم مهرماه ساعت 16:30 الی 18برگزار شد.

در این نشست علمی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود نمازی به سخنرانی در خصوص اگزیستانسیالیسم و اهمیت آن در تفکر دینی معاصر  پرداخت.

لازم به ذکر است جناب آقای فردین جهان بین نیز به عنوان ناقد در این نشست علمی حضور داشتند.